Начало / Полезно / Индустриалните клъстери – начин за повишаване на конкурентоспособността

Индустриалните клъстери – начин за повишаване на конкурентоспособността

През последните години изключително много се заговори за т.нар. клъстеризация на бизнеса, като европейските политики в областта са много и активни. Какво обаче се крие зад понятието „клъстер“ и как бихме могли да се възползваме от ползите на клъстеризацията в бизнеса?

Какво е „индустриален клъстер“?

В икономиката съществува точно определение клъстер, и според него, клъстерът представлява географски свързана мрежа от компании, които изпълняват сходни, взаимообвързани и/или допълващи се дейности. Между фирмите трябва да има активни канали за делови взаимоотношения и постоянна комуникация, като е необходимо те да използват обща специализирана инфраструктура, пазари на труда и услуги, както и дасподелят общи възможности за развитие и разширяване на дейността.

Има 3 основни фактора за участниците в клъстера:

  • Клъстерът трябва да бъде ситуиран на конкретен адрес. Практиката показва, че близостта на участниците е от основно значение за успеха на клъстерните инициативи,
  • Трябва да има ясна визия за развитието на клъстера,
  • Трябва да има една фирма или организация, която да има водеща роля в инициативата.

Един от скорошните клъстери в областта на информационните технологии е Kлъстер ИДНИ. КИДНИ е иновационен клъстер, който събира малки новосъздадени предприятия, които предоставят различни услуги и технологични решения в сферата на информационните технологии.

Основната цел на КИДНИ е да събере взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании,  сред които доставчици, фирми и организации, предоставящи технологични в дадена географска област, такаче да се оптимизира използването на ресурси за всеки един от членовете на клъстера.

КИДНИ се стреми да използва всички предимства на клъстеризацията, а именно да създаде своебразна самоорганизираща се производствена система, в която компаниите си сътрудничат във вертикални или хоризонтални „вериги“, за да реализират допълнителна добавена стойност и да повишават своята конкурентоспособност.

КИДНИ ще събира компании, които имат известен опит в сътрудничеството помежду си. Стъпките, насочени към взаимодействие и в подкрепа на фирмите по отношение на иновации, дизайн, качество, продуктово развитие и маркетинг са изключително важни.

От основно значение в целите на КИДНИ е да постигне практическата стъпка към бизнес-коопериране и стимул за развитие на активи, технологии, инфраструктура и съвместни инвестиции – ефекти, които не биха могли да бъдат постигнати от една единствена фирма. Създатлите му се надяват да постигнат също съществено снижаване на разходите за членовете на мрежата.

Участниците в КИДНИ могат да са: юридически лица, еднолични търговци, неправителствени организации, обучаващи организации, научни звена, както и физически лица, които се организират около един обединяващ ги продукт или услуга и създават мрежа, която да бъде привлекателна за местни и чуждестранни инвеститори.

About storyteller

Вижте също

8 мита за масажа, които ще развенчаем

Едва ли има човек, който да не обича да бъде масажиран. За ползите от масажните ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *