Вмъкване на случайни числа в набор от клетки в Ексел

Случайни числа в Excel

Както вече е ставало въпрос, моя милост е редовен потребител на ексел, и като такъв редовно ми се налага да решавам някакви задачки. В случая става въпрос за напълването на набор от клетки (може да е колона, ред или просто селекция от клетки) със случайни числа. За целта се използват следните формули:

Формула за генериране на случайни числя
Описание (Резултат)
=RAND() Подава в клетката случайно число между 0 и 1.
=RAND()*100 Случайно число, по-голямо или равно на 0, но по-малко от 100.
=RANDBETWEEN(low, high) Случайно цяло число между по-ниската и по-високата посочена стойност, например =RANDBETWEEN(10, 50).

Тези формули в Excel са много лесни за употреба, но все пак ето някои насоки:

1. В празна клетка попълвате формулата =RAND()и натсикате Enter – в резултат получавате случайно число между 0 и 1. Ако изберете клетката и „провлачите“ над други клетки, всички те получават различнп случайно число между 0 и 1.

Аналогично се ползват и другите две екселски формули. Важно е да се има предвид, че при промяна на стойности в други клетки на същата таблица, случайните числа генерирни с тези формули се променят (регенерират). Така че, ако ви трябват случайни стойности, които да останат „завинаги“, просто след попълването на формулата ги копирайте и запазете в клетките като числа, а не като формула.


Публикувано

в

Още по темата: