Още един съвет за Excel – извличане на данни

Извличане на данни в Ексел

Като съм започнал със съветите за решаване на проблеми с Ексел, реших да добавя още един. Надявам се да свърши работа на някой в някакъв момент.

Извеждане на определни клетки или редове от една таблица

Както показва подзаглавието, става въпрос за извличане на стойността на определени клетки или редове от една колона в нова колона (или таблица). Операцията е приложима, само когато интересуващите ни данни са разположени през еднакъв брой редове (клетки) – т.е. имаме повтаряемост на модела. Картинката по-долу илюстрира идеята. (кликнете върху нея за пълен размер)

Извличане на данни в Ексел
Извличане на данни в Ексел

В конкретния случай, нас ни интересуват данните, които се срещат през 4 клетки (стартиращи в клетка 3, колона А). За да изведем като отделна колона, използваме формулата (настроена за конкретните стойности в нашата екселска таблица)

=OFFSET(Sheet1!$A$3;(ROW()-1)*4;0)

в колоната, която ни е удобно.

Резултатът се вижда на снимката.

Важно! Разделите (в червено на формулата) трябва да бъдат съгласно вашата регионална настройка – запетая (,) или точка и запетая (;), в противен случай формулата не работи.


Публикувано

в

Още по темата: