Работа с данни в Excel

Отдавна не бях споделял решението на някой проблем в Excel, но тези дни ми се наложи да използвам една функция, която малко ме затормози, въпреки че съм я прилагал доста често в работата си. Става въпрос за VLOOKUP, и един проблем, който поради невнимание ми изгуби 15-тина минути, които ще се опитам да спестя на тези от вас, ползващи същата функция.

В конкретния случай използвах функцията VLOOKUP за да намеря дали дадена стойност от една колона присъства в друга, и ако присъства, в трета колона да извлека стойността на клетката от колона, съседна на първата. Обяснението стана малко неясно, затова ще си послужа с пример. Да кажем, че имам пълен списък с номера на транзакции, и тяхната стойност. От този списък искам да направя извадка с конкретни транзакции, за да намеря тяхната обща стойност. Ето примерна таблица:

Транзакция Стойност Извадка от транзакции Стойност на извадката
42042 39.38 42052 64
42043 64.00 42063 49
42044 114.00 42042 39.38
42045 64.00 42064 72
42047 128.00
42048 128.00
42049 51.40
42050 49.00
42051 49.00
42052 64.00
42053 49.00
42054 64.00
42055 64.00
42056 164.00
42058 74.00
42059 64.00
42060 64.00
42062 64.00
42063 49.00
42064 72.00
42065 66.90
42066 66.90

Чрез VLOOKUP(D2,$A$2:$B$23,2,FALSE) проверявам дали номера на транзакция от извадката (колона 4 или D) присъства в списъка с всички транзакции (колона 1 или А), и ако присъства, в колона 5 (Е) извеждам стойността на транзакцията (взета от колона 2 или B). Съответно обяснение на стойностите:

D2 – клетката, за която проверявам

$A$2:$B$23 – фиксиран набор от данни, където се извършва търсенето за съответствие

2 –  номер на колоната, чиято стойност ме интересува и искам да изведа

False – показва, че не търся пълно съответствие

Има няколко най-често срещани грешки при работата с VLOOKUP, които ще споделя на по-късен етап.


Публикувано

в

Още по темата: