Фиг. 1 Годишен ръст на ИКТ пазара, %, 2005-2008, EITO 2007


Публикувано

в

Още по темата: