Етикет: работни процеси

  • Инвестиции в ИКТ и иновации и работните процеси

    Инвестиции в ИКТ и иновации и работните процеси

    Вече повече от 10 години информационните и комуникационните технологии (ИКТ) се считат за един от основните механизми за засилване на икономическия растеж (на макро- и микро-ниво) и повишаване продуктивността на компаниите. В същото време ИКТ влияят значително и върху трудовия пазар, чрез елиминиране на едни и създаване на други, изцяло нови работни места. Въпреки че…